3 sätt att lösenordsskydda i Excel-fil

3 sätt att lösenordsskydda en Excel-fil: (3 sätt att lösenordsskydda en Excel-fil: ) vi är alla bekanta med filer excel , som används för att skapa ark fyllda med data. Ibland lagrar vi mycket känslig och viktig affärsdata i våra Excel-filer. I denna digitala tidsålder finner vi att alla viktiga saker som konton på sociala medier, e-post och enheter är lösenordsskyddade. Om du är mycket beroende av att skapa Excel-dokument för något viktigt ändamål, bör du kunna säkra det dokumentet, såväl som andra viktiga saker som du lösenordsskyddar.

Tycker du inte att Excel-filer ska vara lösenordsskyddade om de innehåller viktig information? I vissa fall vill du inte att någon ska ha tillgång till dina viktiga dokument, eller så vill du bara ge begränsad åtkomst till ditt dokument. Om du vill att endast en specifik person som du ger tillstånd ska kunna läsa och komma åt dina Excel-filer måste du lösenordsskydda dem. Nedan(Nedan) finns några sätt att skydda dina Excel-filer och/eller ge begränsad åtkomst till mottagaren.

3 sätt(Sätt) skydda Lösenord(Lösenordsskydd) fil excel _

Metod 1: Lägga till ett lösenord (Excel-kryptering)(Metod 1: Lägga till ett lösenord (kryptera Excel))

Den första metoden är att kryptera hela din Excel-fil med ditt valda lösenord. Detta är det enklaste sättet att skydda din fil. Du behöver bara gå till alternativet “Arkiv”, där du får möjlighet att skydda hela din excel-fil.

Steg 1. Klicka först på ” Fil(Fil) » .

Klicka först på alternativet

Steg 2 – Klicka sedan på ” Information(Info) ” .

Steg 3 – Klicka på ” Skydda boken(Skydda arbetsbok) » .

Välj Info i filen och klicka sedan på Skydda bok.

Steg 4. Från rullgardinsmenyn väljer du alternativet ” Kryptera med ett lösenord(Kryptera med lösenord).

Från rullgardinsmenyn väljer du alternativet

Steg 5 – Du kommer nu att bli ombedd att ange ett lösenord. Välj ett unikt lösenord att använda och Skydda din Excel-fil med detta lösenord.(skydda din excel-fil med detta lösenord.)

Välj ett unikt lösenord att använda och säkra Excel-filen med detta lösenord.

Notera. När du blir ombedd att ange ett lösenord, se till att du väljer en kombination av ett komplext och unikt lösenord. Det har märkts att lagring av ett vanligt lösenord lätt kan attackeras av skadlig programvara och dekrypteras. En annan viktig punkt som du bör tänka på är att om du glömmer detta lösenord kommer du inte att kunna komma åt Excel-filen. Att återställa en lösenordsskyddad Excel-fil är en tidskrävande process. Därför rekommenderas det lagra detta lösenord på ett säkert ställe eller använd en lösenordshanterare för att spara detta lösenord.(du lagrar det här lösenordet på ett säkert ställe eller använder en lösenordshanterare för att spara lösenordet.)

Nästa gång du öppnar filen kommer du att bli ombedd att ange ett lösenord. Detta lösenord kommer att säkra och skydda den individuella Excel-filen, inte alla Excel-dokument som sparats på ditt system.

Nästa gång du öppnar Excel-filen kommer du att bli ombedd att ange ditt lösenord

Metod 2: Tillåt skrivskyddad åtkomst(Metod 2: Tillåter skrivskyddad åtkomst)

Det kan finnas tillfällen när du vill att någon ska ha tillgång till Excel-filerna men behöver ange ett lösenord om de vill göra några ändringar i filen. Att kryptera en Excel-fil är ganska enkelt och lätt. Men Excel ger dig alltid en viss flexibilitet när det gäller att skydda din Excel-fil. Så du kan enkelt ge vissa begränsad tillgång till andra människor.

Steg 1 – Klicka “Fil”(Fil)

Klicka först på alternativet

Steg 2 – Klicka på alternativet ” Spara som “.(Spara som)

Klicka på

Steg 3. Klicka nu på ” Verktyg(Verktyg)” längst ner i dialogrutan ” Spara som “.(Spara som)

Steg 4. I rullgardinsmenyn ” Verktyg » välj « (Verktyg)Allmän”.(Allmänt alternativ.)

Klicka på

Steg 5 – Här hittar du två alternativ ” lösenord för att öppna(lösenord för att öppna)” och ” lösenord för att ändra(lösenord att ändra)”.

Här hittar du två alternativ

När du ange ett lösenord för att öppna(ställ in ett lösenord för att öppna), måste du ange detta lösenord varje gång du öppnar denna Excel-fil. Också så snart du ställ in lösenord för att ändra(ställ in lösenordet för att ändra) , kommer du att bli tillfrågad om lösenordet när du vill göra några ändringar i den skyddade Excel-filen.

Metod 3: Skydda arbetsbladet(Metod 3: Skydda ett arbetsblad)

Om du har mer än ett ark i en Excel-dokumentfil kan du begränsa åtkomsten till ett specifikt ark för redigering. Till exempel, om ett blad gäller ditt företags försäljningsdata som du inte vill ska redigeras av den person som har tillgång till den Excel-filen, kan du enkelt ställa in ett lösenord för det arket och begränsa åtkomsten.

Steg 1. Öppna Excel-filen.

Steg 2. Gå till avsnittet “Översikt”.(Recensionsavsnitt)

Öppna Excel-filen och gå sedan till översiktssektionen.

Steg 3 – Klicka på Alternativet “Skydda ark”.(alternativet Skydda ark.)

Klicka på alternativet

Du kommer att bli ombedd att ange ett lösenord(Du kommer att bli ombedd att ange ett lösenord) och välj alternativ med kryssrutor för att ge åtkomst till specifika arkfunktioner(alternativ med kryssrutor för att ge åtkomst för speciell funktionalitet av arket) . När du väljer ett lösenord för att skydda din Excel-fil, se till att det är unikt. Dessutom måste du komma ihåg det här lösenordet, annars kommer det att bli en svår uppgift för dig att återställa filen.

Utvalda:(Rekommenderad:)

Slutsats:(Slutsats:)

De flesta arbetsplatser och företag använder Excel-dokumentfiler för att lagra sin mycket känsliga data. Därför är säkerhet och dataskydd av stor vikt. Skulle det inte vara bra att lägga till ytterligare ett lager av säkerhet till din data? Ja, när du har en lösenordsskyddad enhet är dina sociala konton lösenordsskyddade, varför inte lägga till ett lösenord till din excel-fil och öka säkerheten för dina dokument. Ovanstående(Ovan) metoder hjälper dig att antingen skydda hela Excel-arket eller begränsa åtkomsten eller bara ge åtkomst med begränsad funktionalitet till användare av filen.

3 sätt att lösenordsskydda en Excel-fil: Vi är alla bekanta med Excel-filer som de används för att skapa ark fyllda med data. Ibland lagrar vi mycket konfidentiell och viktig affärsdata i våra excel-filer. I denna digitala era finner vi att alla viktiga saker som sociala konton, e-post och enheter är lösenordsskyddade. Om du förlitar dig mycket på att skapa Excel-dokument för något viktigt ändamål, bör du kunna hålla det dokumentet säkert som andra viktiga saker du skyddar med ett lösenord.

3 sätt att lösenordsskydda en Excel-fil

Tycker du inte att excel-filer bör skyddas med ett lösenord om det lagrar viktigt innehåll? Det finns vissa tillfällen då du inte vill att någon ska få tillgång till dina viktiga dokument eller helt enkelt vill ge begränsad tillgång till ditt dokument. Om du vill att endast en viss person som du ger behörighet till kan läsa och komma åt dina excel-filer måste du skydda den med ett lösenord. Nedan finns några metoder för att säkra dina excel-filer och/eller ge begränsad åtkomst till mottagaren.

3 sätt att lösenordsskydda en Excel-fil

Metod 1: Lägga till ett lösenord (kryptera Excel)

Den första metoden är att kryptera hela din excel-fil med ett valt lösenord. Det är det enklaste sättet att hålla din fil säker. Du behöver helt enkelt navigera till alternativet “Arkiv” där du får möjlighet att skydda hela din excel-fil.

Steg 1 – Klicka först på “filAlternativ

Klicka först på alternativet

Steg 2 – Klicka sedan på “info

Steg 3 – Klicka på “Skydda arbetsbok“alternativ

Från Arkiv väljer du Info och klickar sedan på Skydda arbetsbok

Steg 4 – Klicka på alternativet från rullgardinsmenynKryptera med lösenord“.

Från rullgardinsmenyn klicka på alternativet

Steg 5 – Nu kommer du att bli ombedd att ange ett lösenord. Välj ett unikt lösenord att använda och

Välj ett unikt lösenord att använda och skydda din excel-fil med detta lösenord

Obs: När du uppmanas att skriva ett lösenord, se till att du väljer en kombination av ett komplicerat och unikt lösenord. Det märks att det att behålla det vanliga lösenordet lätt kan attackeras av skadlig programvara och dekrypteras. Ytterligare en viktig punkt som du måste komma ihåg är att om du glömmer detta lösenord skulle du inte kunna komma åt excel-filen. Att återställa den lösenordsskyddade Excel-filen är en besvärlig process. Därför rekommenderas det du lagrar det här lösenordet någonstans säkert eller använder en lösenordshanterare för att spara det.

När du öppnar filen nästa gång kommer den att uppmana dig att ange lösenordet. Detta lösenord kommer att skydda och säkra den individuella Excel-filen, inte alla Excel-dokument som sparats på ditt system.

När du öppnar Excel-filen nästa gång kommer den att uppmana dig att ange lösenordet

Metod 2: Tillåter skrivskyddad åtkomst

Det kan finnas tillfällen när du vill att någon ska behöva komma åt Excel-filerna men måste ange lösenordet om de vill göra någon redigering på filen. Att kryptera excel-filen är ganska enkelt och lätt att göra. Men excel ger dig alltid en viss flexibilitet när det gäller att skydda din excel-fil. Således kan du enkelt ge vissa begränsad åtkomst till andra människor.

Steg 1 – Klicka på fil

Klicka först på alternativet

Steg 2 – Klicka på “Spara som“alternativ

Klicka på alternativet Spara som från Excel-filmenyn

Steg 3 – Klicka nu på Verktyg längst ner under dialogrutan Spara som.

Steg 4 – Från Verktyg rullgardinsmenyn välj allmänt alternativ.

Klicka på Verktyg och välj sedan alternativet Allmänt under dialogrutan Spara som

Steg 5 – Här hittar du två alternativlösenord för att öppna“&”lösenord att ändra“.

Här hittar du två alternativ

när du ange ett lösenord för att öppna, kommer du att behöva ange detta lösenord när du öppnar denna excel-fil. Också när du ställ in lösenordet för att ändrakommer du att bli tillfrågad om ett lösenord när du vill göra några ändringar i den skyddade Excel-filen.

Metod 3: Skydda ett kalkylblad

Om du har mer än ett ark i din excel-dokumentfil, kanske du vill begränsa åtkomsten till det specifika arket för redigering. Till exempel, om ett ark handlar om ditt företags försäljningsdata som du inte vill ska redigeras av den person som har kommit åt denna excel-fil, kan du enkelt ange lösenordet för det arket och begränsa åtkomsten.

Steg 1- Öppna din excel-fil

Steg 2 – Navigera till Granska avsnitt

Öppna Excel-filen och växla sedan till granskningssektionen

Steg 3 – Klicka på Alternativet Skydda ark.

Klicka på alternativet Skydda ark och du kommer att bli ombedd att ange ett lösenord

Du kommer att bli ombedd att ange ett lösenord och välj . När du väljer ett lösenord för att skydda din excel-fil, se till att det är unikt. Dessutom bör du komma ihåg att lösenordet annars kommer att vara en hektisk uppgift för dig att återställa filen.

Rekommenderad:

Slutsats:

De flesta arbetsplatser och företag använder Excel doc-filer för att lagra sina mycket konfidentiella data. Därför spelar säkerheten och skyddet av uppgifterna stor roll. Skulle det inte vara bra att lägga till ytterligare ett lager av säkerhet för din data? Ja, när du har en lösenordsskyddad enhet är dina sociala konton lösenordsskyddade, varför inte lägga till ett lösenord till din excel-fil och lägga till mer säkerhet för dina dokument. Ovan nämnda metoder hjälper dig att antingen skydda hela excel-arket eller begränsa åtkomsten eller helt enkelt ge åtkomst med viss begränsad funktionalitet till användarna av filen.